Stævnetilmelding

Stævneindbydelserne vil så vidt muligt blive hængt op på opslagstavlen i klubben.

De kan også findes på http://www.bueskydningdanmark.dk/staevner. eller på vores Facebookside https://www.facebook.com/groups/226680117439035/.

Hvis du ønsker at deltage, så send en mail til staevne@randersbueskyttelaug.dk Husk at anføre din skytteklasse.

Tilmeldingsfristen er 2 dage før fristen på indbydelsen, så kan du nå at indbetale stævnegebyret inden fristen.
Indbetalling skal ske via kontonummer 1551 – 6264654 eller MobilePay.

Kontaktperson:

Susanne Hansen
Tel.: 22759975