Indmeldelse

Halvårlig kontingent, forfalder 1. januar og 1. juli.

Ungdomsskytter op til og med 17 år – 540 kr

Seniorskytter fra 18 år – 720 kr